VoorleesExpress

Vrijwilligers van de VoorleesExpress stimuleren taalontwikkeling bij kinderen, help jij ook?

De Bibliotheek Enschede zoekt nieuwe vrijwillige coördinatoren VoorleesExpress die tijdens een voorleesseizoen van een half jaar ongeveer vijf gezinnen en voorlezers willen begeleiden. 

Lezen is leuk! Maar wat als je opgroeit in een taalarme omgeving?

Kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, lopen een verhoogd risico op een taalachterstand en kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen. De gevolgen hiervan zijn groot: kinderen hebben moeite met het begrijpen van hun schoolboeken, kunnen moeilijk meekomen met leeftijdsgenootjes en raken sneller ongemotiveerd op school. Per dag 15 minuten voorlezen zorgt er al voor dat kinderen op school beter presteren in taal en rekenen. 

Ook op latere leeftijd hebben veel mensen nog moeite met lezen en schrijven: 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Ongeveer de helft hiervan heeft zelf kinderen onder de 18 jaar. Reden genoeg om taalachterstand en laaggeletterdheid aan te pakken! Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om ouders te ondersteunen bij een positieve leesopvoeding. Het doel: iedereen volwaardig en zelfstandig laten meedoen in de samenleving. 

Vrijwilligers lezen voor

Vrijwilligers van de VoorleesExpress bezoeken gezinnen, waar het Nederlands wel de eerste taal is (NT1) én niet de eerste taal is (NT2), thuis en lezen hier voor. Ook zoeken zij samen met ouders naar leuke manieren om taal en (interactief) voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. Hoe meer een kind leest of wordt voorgelezen, hoe groter het leesplezier en hoe leesvaardiger de kinderen worden. Een positieve invloed waar kinderen gedurende hun verdere levensloop plezier aan beleven. 

Bewezen effect

De VoorleesExpress is al ruim tien jaar actief in heel Nederland en heeft samen met behulp van Bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere organisaties inmiddels meer dan 15.000 gezinnen begeleid. Met succes! Uit onderzoek blijkt dat:

  • kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals boekoriëntatie en begrijpend lezen;
  • de taalomgeving in huis is verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen, lezen intensiever voor en zien het belang van (voor)lezen beter in;
  • het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen;
  • kinderen vaker én langer in boeken kijken.

Vrijwilliger worden bij de VoorleesExpress Enschede

De Bibliotheek Enschede is voortdurend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de VoorleesExpress die wekelijks (voor de duur van 20 weken) één uur bij gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar in huis willen voorlezen. De bibliotheek traint voorleesvaardigheden van de vrijwilligers en geeft advies over het kiezen van geschikte voorleesboeken.

Ook zoeken we geregeld coördinatoren die tijdens een voorleesseizoen van een half jaar, ongeveer vijf gezinnen en voorlezers willen begeleiden. Samen met de voorlezer en het gezin zorg je ervoor dat ouders na 20 weken zelf in staat zijn om kinderen te stimuleren in taal.

Meer informatie, aanmelden vrijwilliger en aanmelden gezin

Vind jij het ook belangrijk dat taalontwikkeling in Enschede meer gestimuleerd wordt en wil je hier een steentje aan bijdragen?
Kijk voor meer informatie of het aanmelden als vrijwilliger bij de VoorleesExpress op VoorleesExpress Enschede

Heb je nog vragen of wil je liever persoonlijk contact? Stuur dan een e-mail naar: voorleesexpress@bibliotheekenschede.nl

Momenteel is het in verband met een lange wachtlijst helaas niet mogelijk om nieuwe gezinnen aan te melden. 

Indien je meer informatie wenst kun je contact opnemen met Marlies Bruining via het emailadres m.bruining@bibliotheekenschede.nl of via het telefoonnummer 06-43192244

Algemene informatie over de VoorleesExpress is ook te vinden op de landelijke website van de VoorleesExpress.