Wat is er te doen in...?

Vaderschapsdiscriminatie

Malieveld 2016

Lezing van Joep Zander, kosten € 2,- incl. koffie/thee

Joep Zander bespreekt een aantal spraakmakende voorbeelden en categorieën van vaderschapsdiscriminatie. Hij gaat in op de geschiedenis en toekomst van vaderschap en genderverhoudingen en zal het publiek er actief bij betrekken doordat ze hem mogen bevragen en hij het publiek zal bevragen. Er wordt veel gebruik gemaakt van beeldend materiaal en een aantal van Joeps schilderijen zullen nadrukkelijk besproken worden. 

Wat ermee te doen is uiteraard ook een belangrijke vraag. 
Joep Zander wil vrouwen, rechters, jeugdzorgers graag verleiden om zijn workshop te bezoeken, wat er met mannen en vaders gebeurt gaat zeker ook hun aan. Maar vooral hoopt hij dat mannen zelf komen opdagen en niet achter hun schermpje of in andere schuilplekken verborgen blijven en juist hun woorden en gevoelens live activeren.

Voorafgaand aan de lezing maakt Joep Zander persoonlijk, met geïnteresseerden, een gratis interactieve rondgang langs zijn expositie. De rondgang is van 19.00 - 20.00 uur.