Website voorlezen

Politieke markt

zaterdag 17 maart (11.00 tot 17.00 uur)
Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15 in Enschede
Politieke markt

De lokale politiek presenteert zich. Centrale Bibliotheek, begane grond, toegang gratis.

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen presenteren de politieke partijen zich en geven informatie.

Bezoekers hebben de gelegenheid in gesprek te gaan met de poltici.

Afsluitend aan de middag organiseren we een Stellingdebat van 16.00 tot 17.00 uur

Politici kunnen vooraf hun stelling indienen, reacties van publiek worden naar voren gebracht in het stellingdebat.

Ingediende stellingen:

D66

♦ Enschede biedt iedereen ruimte volgens democratische waarden en mensenrechten. Dus staan we open voor bijvoorbeeld een christelijke kerk, een islamitische begraafplaats, gereformeerd onderwijs, een asielzoekerscentrum, op elkaar verliefde mannen, volwassenen die nog geen Nederlands spreken, etc. etc.

CDA

♦ Er moet hard worden opgetreden tegen fraude in de zorg.

PvdA

♦ Meer sociale huurwoningen bouwen.

♦ Vervuilende auto’s weren uit de binnenstad.

♦ Intensiveren taalvaardigheidsprojecten.

Groen Links

♦ Stimuleren van corporaties en huizenbezitters om huizen te verduurzamen slaat twee vliegen in één klap: CO2 omlaag, werkgelegenheid omhoog.

SP

♦ De SP wil voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

♦ De SP vindt dat werken moet lonen. Werken met behoud van uitkering mag maximaal 3 maanden duren als er uitzicht is op een betaalde baan.

♦ De SP wil dat er in Enschede voldoende betaalbare  en kwalitatief goede woningen zijn.

 

Reageren? Stuur je reactie naar

We nemen de reacties mee in het debat op 17 maart van 16.00-17.00 uur.