Word vriend(in) van uw bibliotheek!

De bibliotheek kampt de komende jaren met behoorlijke bezuinigingen. Er ligt een ingewikkelde opdracht voor ons om zoveel mogelijk taken in stand te houden met aanzienlijk minder middelen. Denk daarbij niet alleen aan de materialen die u kunt lenen, maar ook de rol van de bibliotheek in integratietrajecten, taal- en leesbevordering voor kinderen en volwassenen, bestrijden van taalachterstanden en het faciliteren van studiemogelijkheden voor hen die daar thuis geen gelegenheid toe hebben.

Wij hebben uw steun hard nodig, om al deze taken naar behoren te kunnen doen.

Als u het, net als wij, belangrijk vindt dat de bibliotheek al haar taken blijft uitvoeren, kunt u ons financieel steunen. En dat kan zelfs met aantrekkelijk belastingvoordeel! Als u elk jaar een vast bedrag doneert voor minimaal vijf jaar, dan kunt u tot wel 65% van uw gift weer terugkrijgen, afhankelijk van uw belastingschaal, en behouden we samen de vertrouwde service van uw bibliotheek.

Voorwaarden

• U doneert elk jaar hetzelfde bedrag en belooft dit voor minimaal 5 jaar te blijven doen.
• De afspraak wordt in een overeenkomst vastgelegd.
• Indien u uw baan verliest, arbeidsongeschikt wordt of overlijdt, hoeft u niet langer te doneren. Al gemaakte donaties mogen in deze gevallen gewoon afgetrokken worden, ook als de 5 jaar nog niet voorbij zijn.
• Bij uw belastingaangifte mag u niet alleen uw gift zelf aftrekken, maar ook nog 25% extra.
      o Bij giften boven € 5000,- per jaar mag u € 1250,- extra aftrekken in plaats van 25%.

• Bedrijven kunnen hun gift 1,5 keer aftrekken vennootschapsbelasting. Doneert uw bedrijf bijvoorbeeld € 100, dan mag u € 150 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

• Het bedrag dat u terugkrijgt is afhankelijk van het belastingtarief dat op u van toepassing is:
      o Tarief van 18,6%: 23% van uw gift
      o Tarief van 24,1%: 30% van uw gift
      o Tarief van 36,5%: 45% van uw gift
      o Tarief van 42,0%: 52% van uw gift
      o Tarief van 52,0%: 65% van uw gift

Voorbeeld

Wanneer u bijvoorbeeld € 100,- per jaar doneert, mag u bij uw belastingaangifte € 125,- aftrekken. Afhankelijk van het belastingtarief dat op u van toepassing is, krijgt u op die manier € 23,- tot € 65,- van uw gift weer terug. Ook kleine bedragen zijn mogelijk en natuurlijk van harte welkom. Er geldt geen minimumbedrag voor donaties.

Vrije gift

Wilt u al die rompslomp niet? Met uw vrije gift zijn wij natuurlijk ook erg geholpen. Uw donatie ondersteunt ons streven de functie van de bibliotheek zo lang mogelijk te blijven behouden voor en in de gemeente Enschede.

Wilt u ons steunen? U vindt hier de 'Overeenkomst Periodieke Giften'. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de bibliotheek.

actiefoto

Meer uitleg over donaties aan cultuur leest u op daargeefjeom.nl. Zie ook ANBI status.