Blog van Jan

Gepubliceerd op: 30 september 2021 15:31

In deze blog praat directeur Jan Hoogenberg over actuele onderwerpen in de Bibliotheek Enschede. Deze keer gaat hij in op de nieuwe ontwikkelingen in de Bibliotheek en aanpassingen in onze dienstverlening.

'We boeken vooruitgang'

In korte tijd verandert er veel in de Bibliotheek Enschede. Althans: het lijkt een korte tijd. Door Covid-19 hebben we een bijzondere periode achter de rug: anderhalf jaar leefden we in een samenleving waarin de Bibliotheek soms helemaal dicht was, dan weer een beetje open en dan weer bereikbaar via de “Bieb-to-go”. Anderhalf jaar ook waarin we zijn doorgegaan met onszelf verder ontwikkelen. Tijdens de coronaperiode hebben we gemerkt dat er steeds meer digitale mogelijkheden zijn om de dienstverlening aan jou, als klant, aan te passen. Dit kunnen we zonder daarbij ook maar iets in te leveren op hetgeen waar de Bibliotheek voor staat. Zoals leesplezier, het vertellen van verhalen, elkaar ontmoeten, het vergaren van kennis en leren. De vraag naar het bibliotheekwerk is ondertussen ook veranderd: de Bibliotheek heeft steeds meer een maatschappelijk educatieve rol gekregen. Op 10 september jl. openden we het “Informatiepunt Digitale Overheid” (IDO) en al vanaf het eerste moment merkten we dat hier veel belangstelling voor is. Deze belangstelling is alleen maar groter geworden na de invoering van de “corona check app”: veel mensen blijken toch niet te weten hoe dit nu precies werkt en worden door de verschillende instanties doorverwezen naar het IDO in de Bibliotheek. Daar waar onze medewerkers voor je klaar staan.  

Ook is de vraag naar de aanpak van laaggeletterdheid toegenomen. Dat is goed nieuws, want wat niet iedereen weet is dat het percentage laaggeletterden in Enschede op 24% ligt. Dat is het dubbele van het landelijk gemiddelde. Samen met onze partners doen we, via het Huis voor Taal en Meedoen, ons best dit percentage omlaag te krijgen. Daarnaast zijn we gestart met de Bibliotheek op school: we voorzien scholen van een actuele collectie, geven advies op het gebied van lezen en voorlezen en stellen een leesmediaconsulent beschikbaar voor de scholen. Dit om het leesplezier bij kinderen te vergroten en laaggeletterdheid tegen te gaan.  

Al deze nieuwe activiteiten doen we met dezelfde formatie die we al hadden. Dat betekent dat we onze dienstverlening moeten aanpassen. Net als veel andere bibliotheken kiezen we ervoor om in de ochtenduren (09.30 tot 13.00 uur) over te gaan naar selfservice: in de filialen zijn dan ook minder medewerkers aanwezig tijdens deze uren. Daarvoor in de plaats vergroten we onze digitale dienstverlening en zorgen we ervoor dat iedere dag vanaf 13.00 uur voldoende medewerkers aanwezig zijn om je te woord te staan. Een grote verandering in een relatief korte tijd: het is even wennen, maar we gaan ervanuit dat onze dienstverlening en het genot van de Bibliotheek er niet door vermindert.  

Jan Hoogenberg
Directeur