Nieuws uit de Bibliotheek

Gezocht: vrijwilligers voor de VoorleesExpress Enschede

Help jij mee om de taalontwikkeling van kinderen in jouw gemeente te stimuleren?

Logo VoorleesExpress

Gezocht: vrijwilligers voor de VoorleesExpress Enschede. Help jij taalontwikkeling stimuleren?

Lezen is leuk! Maar wat als je de Nederlandse taal niet goed beheerst? Dan kom je niet goed mee op school. Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om taalachterstand en laaggeletterdheid terug te dringen. Het doel: iedereen volwaardig en zelfstandig laten meedoen in de samenleving. Om nog meer gezinnen in Enschede te helpen, zoekt de Bibliotheek Enschede enthousiaste vrijwilligers om voor te lezen. Help jij mee om de taalontwikkeling van kinderen in jouw gemeente te stimuleren?

15 minuten voorlezen per dag

In Nederland heeft bijna 15% van de jongeren een taalachterstand. Zij hebben moeite met het begrijpen van hun schoolboeken en kunnen daardoor soms niet goed meekomen op school. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen. Het is dan ook noodzakelijk om te investeren in preventie en taalontwikkeling al vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Jonge kinderen zijn immers enorm gevoelig voor taal. Wist je bijvoorbeeld dat 15 minuten voorlezen per dag ervoor zorgt dat kinderen op latere leeftijd op school beter presteren in taal en rekenen?

Vrijwilligers lezen voor

Van de Enschedese inwoners is ongeveer 16% laaggeletterd. Vrijwilligers van de VoorleesExpress Enschede zetten zich in om taalachterstanden en laaggeletterdheid terug te dringen. De vrijwilligers bezoeken gezinnen thuis en lezen hier voor. Ook zoeken zij samen met ouders naar leuke manieren om taal en voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. Hoe meer een kind leest of wordt voorgelezen, hoe groter het leesplezier en hoe leesvaardiger de kinderen worden. Het gevolg: een betere prestatie op school, waar ze hun leven lang plezier aan beleven!

Hans is al vijf voorleesseizoenen voorlezer bij de VoorleesExpress Enschede. Een vrijwilligersfunctie die hij met passie vervult: “Als voorlezer krijg je de kans om kinderen op een leuke en speelse manier te helpen met hun taalontwikkeling. In veel gezinnen merk je dat kinderen heel pienter zijn en graag willen leren. Doordat zij thuis nauwelijks Nederlands spreken, hebben ze moeite met het tonen van hun emoties. Door kinderen één op één voor te lezen stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling, ook zorg je ervoor dat kinderen mee kunnen doen met leeftijdgenootjes. Een fantastische kans om hen met relatief weinig inspanning, zoveel moois te brengen!”

Bewezen effect

De VoorleesExpress is al ruim tien jaar actief in heel Nederland en heeft samen met behulp van Bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere organisaties inmiddels meer dan 15.000 gezinnen begeleid. Met succes! Uit onderzoek blijkt dat:

- kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat;

- de taalomgeving in huis is verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van (voor)lezen beter in;

- het aantal Bibliotheekbezoeken is toegenomen;

- kinderen vaker én langer in boeken kijken.

Word vrijwilliger en help taalontwikkeling te stimuleren

Bibliotheek Enschede is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de VoorleesExpress die in het voorjaar van 2018 wekelijks bij gezinnen in Enschede thuis willen voorlezen. Ook zoeken we coördinatoren die tijdens een voorleesseizoen van een half jaar, vijf gezinnen en voorlezers willen begeleiden. Samen met de voorlezer en het gezin zorg je ervoor dat ouders na 20 weken zelf in staat zijn om kinderen te stimuleren in taal. Vind jij het ook belangrijk dat taalontwikkeling in jouw gemeente meer gestimuleerd wordt en wil je hier een steentje aan bijdragen? Kijk dan op VoorleesExpress Enschede en meld je aan via het aanmeldformulier.