Bridge voor beginners

Wat is bridge?

Bridge is een boeiend en uitdagend kaartspel dat je samen met een partner speelt en onder de noemer denksport geplaatst kan worden. Bridge wordt vaak gespeeld in vereningsverband, maar het kan ook thuis met vrienden of op vakantie gespeeld worden, want het spel is over de hele wereld populair. Zelfs online kun je het op elk moment, tegen wie dan ook, spelen. 
Een spel duurt ongeveer 7 minuten. Als sport wordt bridge ook gespeeld in competitieverband. In dat geval worden er meestal 24 spellen gespeeld. 
Bridge is een fantastische vrijetijdsbesteding; het is gezellig, het houdt je mentaal fit, is heel betaalbaar en verslavend leuk!

Bridge in de Bieb

Bridge is niet moeilijk, als het maar goed wordt uitgelegd. Om die reden worden er bridgecursussen gegeven. 
Op donderdagavond 17 januari 2019 start de wekelijkse cursus 'Bridge voor beginners' onder leiding van bridgedocent Rob Waaker. Rob is een verwoed bridger en geeft graag les in dit edele spel.
Bij voldoende aanmeldingen kan er een echte bridgegroep ontstaan. Voor mensen die dat willen is er na de cursus de mogelijkheid geïntroduceerd te worden bij een bridgeclub. 

Meer informatie en aanmelden