Taaltafel

stadsveld tafel

In het kader van de laaggeletterdheid is door Bibliotheek Stadsveld samen met Power Royael gestart met een taaltafel.

Elke dinsdagochtend van 10.30 - 12.00 uur kan iedereen die aan het plafond zit met de Nederlandse taal aansluiten bij de taaltafel. Door middel van maandelijkse thema's wordt de Nederlandse taal actueel gehouden, men leert van elkaar. Door gebruik te maken van taalspelletjes, thema's, bezoek brengen aan...., eigen ideëen enz. wordt er op een gezellige manier geoefend met de Nederlandse taal.

Taaltafel is een gezamenlijk initiatief van de Bibliotheek, Alifa en Power.

taaltafelflyer