Vrijwilligers gezocht voor de functie van voorlichter Taalpunt voor Pilot laaggeletterdheid

LogoBibEnschede

 

De bibliotheek is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (m/v) voor een pilot over laaggeletterdheid voor 1 à 2 ochtenden per week.

In Nederland is 1 op de 9 mensen laaggeletterd. In Twente zijn dat ongeveer 60.000 mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven.

Taal heeft alles te maken met gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat wie niet goed kan lezen en/of schrijven eerder ziek wordt, wat tot een lagere levensverwachting kan leiden.

Als er een vermoeden bestaat bij de artsen en gezondheidsmedewerkers in het gezondheidscentrum dat iemand laaggeletterd is, wordt deze persoon doorgestuurd naar de voorlichter Taalpunt van het centrale informatiepunt in het gezondheidscentrum Veldpoort, Nassaustraat 20, 7513 BW in Enschede.

Deze vrijwilliger heeft de beschikking over voorlichtingsmateriaal over de bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven en het ROC van Twente.

Als de betreffende persoon dat wil kan de vrijwilliger samen met haar of hem naar het Taalpunt in de bibliotheek gaan.

Functie-eisen:

  • Dienstverlenend
  • Communicatief
  • Enthousiast
  • MBO-niveau

Voordat u start krijgt u een korte scholing over het onderwerp.

Op dit moment is er behoefte aan mensen die op donderdagmorgen willen werken van 8.30-12.00 uur. Ook zoeken wij invallers voor verschillende ochtenden.

U kunt contact opnemen met Annemarie Bloemendaal, coördinator Volwasseneneducatie:

,  tel.: 053-4804836