SeniorWeb op het Ontwikkelplein

Nieuw in de Bibliotheek Enschede Centrale: het Ontwikkelplein! Hier zitten organisaties die jou helpen bij allerlei praktische vragen, bijvoorbeeld rondom taal, digitale vaardigheden, (vrijwilligers)werk en het OV. Op 19 juni gaan we officieel open. Iedere week stellen we één van de partners aan je voor!

Wie ben je en wat doe je bij de Bibliotheek?

Mijn naam is Gerard Doornekamp en ik ben een van de vrijwilligers van SeniorWeb. We helpen mensen met computerproblemen en vragen over tablets en dergelijke. Tijdens het inloopspreekuur in de Bibliotheek staan we mensen te woord. Ook geven we cursussen, bijvoorbeeld over Windows 11 en de digitale overheid. 

We zijn zo’n 12 jaar geleden gestart. Er was toen nog geen leercentrum van SeniorWeb in Enschede. De Bibliotheek was toen benaderd en is op zoek gegaan naar vrijwilligers die dit konden opzetten. Ik heb me toen aangemeld. We zijn van start gegaan met 3 vrijwilligers en inmiddels zijn we met vijftien. Er zijn nu ook inloopspreekuren in de wijkvestigingen van de Bibliotheek.

Wat is er allemaal veranderd in die tijd?

De digitale mogelijkheden zijn door de jaren heen enorm toegenomen. En dus ook de vragen. Er komen mensen met vragen over hun laptop, tablet, smartphone, apps en e-books. Ook de overheid verwijst burgers door naar de Bibliotheek.

Onze dienstverlening is ook steeds bekender geworden. In het begin kwamen er tijdens zo'n computerspreekuur nauwelijks mensen. Nu zie je telkens nieuwe mensen, maar ook bekenden die terug blijven komen. Er zijn genoeg problemen. Kinderen wonen ver weg of hebben het druk. Of ze krijgen wel hulp, maar het gaat ze te snel. Mensen weten ons wel te vinden.

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

Ik hou ervan om me in een probleem vast te bijten en samen op zoek te gaan naar de oplossing. Mensen komen met allerlei problemen. Ik weet ook niet alles, maar we googelen dan gewoon even. Er is altijd wel iemand op de wereld die hetzelfde probleem heeft gehad. Vaak moet je net even een instelling weten te vinden. Als dat dan lukt zijn mensen hartstikke blij.

Soms kom ik iemand tegen, waarvan de echtgenoot pas is overleden. “Mijn man deed dat altijd en nu moet ik het ook kunnen”, vertelt ze me dan. Het geeft veel voldoening om dan echt iets te kunnen betekenen.  

Wat heeft het Ontwikkelplein volgens jou voor toegevoegde waarde?

Als SeniorWeb zijn we veel aanwezig op het Ontwikkelplein. We kunnen mensen direct helpen of verbinden met een ander initiatief op het Ontwikkelplein. Een bezoeker met een vraag over DigiD bijvoorbeeld, die verwijzen we door naar het Informatiepunt Digitale Overheid. Andersom zijn hun bezoekers misschien wel weer geïnteresseerd in een cursus van ons.

Bekijk de website van SeniorWeb Enschede

Terug naar Leren