Het Klik & Tik programma richt zich op laagopgeleiden die moeite hebben hun weg te vinden op computer en internet.

In samenwerking met UWV en Werkplein en gemeente Enschede worden "digibete" werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden getraind om beter te leren omgaan met de computer en het internet, om op deze manier digivaardiger te worden en daardoor hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten.Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten. In de laatste bijeenkomst leren de deelnemers om te gaan met de digitale werkm@p die zij voor het UWV zelf moeten bijhouden. Dit onderdeel wordt verzorgd door een medewerker van het UWV. De andere 6 lessen worden begeleid door een team van vrijwilligers.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat, voor velen het eerste "diploma" in hun leven. De cursussen vinden plaats in de Centrale Bibliotheek.