Deze website is eigendom van de Bibliotheek Enschede. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Bibliotheek Enschede. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Enschede en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Bibliotheek Enschede).

Hoewel de Bibliotheek Enschede grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Bibliotheek Enschede en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Bibliotheek Enschede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bibliotheek Enschede worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Bibliotheek Enschede.

LogoBibEnschede